skup złomu Złomnica

Aktualna cena złomu stalowego. Notowania, wykres, podsumowanie

Czy cena złomu stalowego pójdzie w górę? Wielu indywidualnych zbieraczy złomu, firmy, a nawet korporacje przemysłowe zastanawiają się kiedy wzrosną ceny złomu stali i czy już go sprzedawać, czy czekać? Poznaj aktualne ceny tego surowca, czynniki, które je kształtują i prognozy na najbliższe miesiące.

Spis treści

Dlaczego warto wiedzieć, co wpływa na cenę złomu stalowego?

Oto powody, dla których warto być na bieżąco z cenami tego surowca:

 • Optymalizacja kosztów: Dla przedsiębiorstw, które używają stali jako surowca, znajomość cen złomu pozwala lepiej planować zakupy i optymalizować koszty.
 • Zarządzanie ryzykiem: Ceny złomu stali mogą być niestabilne i podlegać znacznym wahaniom. Znając aktualne ceny i śledząc ich trend, przedsiębiorstwa mogą lepiej zarządzać ryzykiem związanym z cenami.
 • Ocena rentowności: Dla firm zajmujących się recyklingiem stali, znajomość aktualnych cen złomu jest kluczowa do oceny rentowności ich działalności.
 • Planowanie strategiczne: Firmy, które są częścią łańcucha dostaw stali, mogą korzystać z informacji o cenach złomu stali w celu planowania strategicznego, prognozowania popytu i dostosowywania swojej oferty.
 • Inwestycje: Inwestorzy i analitycy rynkowi śledzą ceny stali jako wskaźnik zdrowia sektora stalowego i szerzej – kondycji przemysłu przetwórczego.
 • Zrozumienie rynku: Ceny złomu stalowego mogą odzwierciedlać ogólną kondycję gospodarki, ponieważ stal jest podstawowym surowcem w wielu sektorach przemysłu. Wzrost cen może wskazywać na zwiększony popyt i rosnącą gospodarkę, podczas gdy spadek cen może sygnalizować spowolnienie.
 • Ochrona środowiska: Promowanie recyklingu stali jest korzystne dla środowiska. Znajomość jej cen może motywować do zbierania i recyklingu, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia surowców naturalnych i emisji CO2.
 • Negocjacje: Dla firm handlujących złomem stalowym, znajomość aktualnych cen pozwala na skuteczniejsze negocjacje z dostawcami i klientami.

 

Podsumowując, znając i śledząc aktualne ceny złomu stali, różne podmioty – od indywidualnych kolektorów po przemysłowców – mogą podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe, optymalizować zyski i lepiej zrozumieć rynek.

Od czego zależy cena złomu stalowego?

Kiedy cena za złom stalowy jest najwyższa? Decydujące znaczenia ma kilka czynników, takich jak:

 • Popyt i podaż: Zmiany w popycie na stal i dostępności złomu stali wpływają na ceny.
  • Zwiększony popyt na stal: Gdy popyt na stal rośnie, na przykład z powodu wzrostu inwestycji w infrastrukturę lub budownictwo, ceny mogą iść w górę. Zachęcają wtedy producentów do zwiększenia produkcji, co może prowadzić do zwiększonego popytu na złom stalowy jako jedno z głównych źródeł surowca do produkcji stali.
  • Ograniczona dostępność złomu stali: Jeśli dostępność jest ograniczona, ceny złomu mogą wzrosnąć, co wpłynie na koszty produkcji stali. To z kolei może spowodować wzrost cen, zwłaszcza jeśli popyt na stal pozostaje wysoki.
  • Zmniejszony popyt na stal: Jeżeli popyt spada, ceny stali mogą obniżyć się. W takiej sytuacji producenci mogą zredukować zakup złomu, co może prowadzić do spadku cen złomu.
  • Nadmierna dostępność złomu stalowego: Gdy na rynku jest jego nadmiar, ceny złomu mogą spaść. W takim przypadku produkcja stali z wykorzystaniem złomu staje się tańsza, co może wpłynąć na obniżenie cen.
 • Koszty produkcji: Jeśli koszty produkcji rosną, może to wpłynąć na ceny złomu.
 • Polityka i regulacje: Wprowadzanie nowych regulacji, taryf czy umów handlowych wpływa na ceny.
 • Globalne wydarzenia: Wpływ wydarzeń takich jak konflikty, katastrofy naturalne czy kryzysy gospodarcze.
 • Sezonowość: Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z takich przykładów jest gdy złom stali kosztuje więcej po zimie.

Chcesz sprzedać złom?

Zawsze aktualne ceny złomu stalowego:

Czy ceny złomu stalowego pójdą w górę? Poznaj bieżące notowania i kursy

Wykres przedstawiający wahania cen złomu stali od 2018 do 2023 roku.

Powyżej przedstawiamy wykres liniowy dla kontraktów terminowych wyrażonych w USD/t na Giełdzie LME, który rozpoczyna się od 2018 r. Oś pionowa przedstawia cenę, natomiast oś pozioma określa czas. Pomarańczowe pionowe linie wskazują na marzec każdego roku. Czerwone linie wskazują momenty rozpoczęcia globalnych, nieprzewidzianych sytuacji rynkowych.

Z wykresu wynika, że w większości przypadków cena złomu wzrasta po zimie, a najczęściej w okolicy marca osiąga cenowy szczyt. Następnie cena zaczyna spadać. Jednak ostatnie globalne wydarzenia znacząco wpłynęły na kształtowanie się cen.

Pierwsza czerwona linia oznacza okres marca, czyli ogłoszenie przez WHO pandemii koronawirusa. Jak widać, cena najpierw spadła, aby w ciągu najbliższych 356 dni wzrosnąć o około 74%. Do momentu drugiej poziomej czerwonej linii wzrost wyniósł już około 101%. Wiele zakładów produkcyjnych w tym okresie zostało zamkniętych, co spowodowało spadek popytu na stal i złom stalowy. Jednak gdy gospodarki zaczęły się ożywiać, nastąpił gwałtowny wzrost popytu, co doprowadziło do wzrostu cen.

Następnie nadeszła kolejna nieoczekiwana sytuacja globalna, która ponownie wpłynęła na rynek, windując ceny do najwyższych poziomów w historii. W tym okresie na skupach złomu detalicznego cena za kilogram złomu stalowego wynosiła około 2 zł. Jak się to miało do cen stali? Każdy, kto budował wtedy dom, z pewnością pamięta, ile kosztowały go fundamenty. Za żebrowany pręt stalowy trzeba było zapłacić nawet 10 000 złotych za tonę.

Teraz kiedy te trudne do przewidzenia sytuacje rynkowe mamy już za sobą, warto zastanowić się, czy chcemy ponownie otrzymywać ponad 2 zł za kilogram złomu w punktach skupu złomu, przypominając sobie sytuacje z nie tak odległego czasu. Ile dziś kosztuje złom stalowy? Aktualna cena na LME zbliżyła się do poziomu z marca 2018 roku, jeżeli ten rok może być jakimś wyznacznikiem to cena w porównaniu do marca 2023 r. Wzrosła o 22,6%. Poniżej prezentujemy ceny złomu stalowego na światowych giełdach metali:

Ceny złomu stalowego na światowych giełdach metali 7 października 2023

Kiedy złom jest najdroższy? Wnioski z analizy cen złomu i stali

Analiza wykresu giełdowego może dostarczyć wiele cennych informacji dla Twojego biznesu. Oto potencjalne wnioski, które można wyciągnąć na podstawie takiej analizy:

 • Trendy cenowe: Obserwując kierunek i siłę trendów, można przewidywać, czy ceny będą nadal rosły, spadały, czy pozostawały stabilne. To pozwala na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych czy sprzedażowych.

 • Sezonowość: Jeśli zauważysz regularne wzorce cenowe w określonych porach roku, możesz dostosować strategię zakupu lub sprzedaży, by maksymalizować zyski.

 • Wpływ makroekonomiczny: Nagłe zmiany cen mogą być reakcją na wydarzenia makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, konflikty handlowe czy kryzysy gospodarcze. Zrozumienie tych relacji pozwoli Ci lepiej przygotować się na przyszłe wydarzenia.

 • Podaż i popyt: Jeśli ceny rosną, ale wolumen obrotu jest niski, może to świadczyć o tym, że podaż przewyższa popyt. Z kolei wysokie wolumeny przy rosnących cenach mogą wskazywać na silny popyt.

 • Poziomy wsparcia i oporu: Analiza tych poziomów pomoże zrozumieć, które ceny są uważane za „tanie” lub „drogie”. Może to pomóc w ustalaniu strategii cenowej i identyfikacji potencjalnych punktów wejścia lub wyjścia z rynku.

 • Analiza wskaźników technicznych: Wskaźniki takie jak RSI (Relative Strength Index) czy MACD (Moving Average Convergence Divergence) mogą pomóc w zrozumieniu, czy rynek jest aktualnie „przekupiony” czy „przedsprzedany”, co może być sygnałem do kupna lub sprzedaży.

 • Konkurencja i rynki globalne: Porównując wykresy cenowe z innych krajów lub konkurencyjnych produktów, możesz zrozumieć, jak Twoja branża i produkt radzą sobie na tle konkurencji.

Czy ceny złomu stalowego wzrosną w 2024 roku?

Niestety, nikt tego dokładnie nie jest w stanie przewidzieć. Analiza wsteczna, choć dostarcza cennych informacji na temat wcześniejszych trendów i zachowań rynku, nie jest kluczem do przewidywania przyszłości. Może natomiast dać pewien pogląd na to, jakie czynniki wpływały na wahania cen w przeszłości i jakie schematy zachowań były obserwowane. Niemniej jednak każda prognoza jest otoczona pewnym stopniem niepewności i warto podchodzić do niej z odpowiednią ostrożnością.

Na naszym skupie dostępna jest opcja ustalania cen na początku zawierania kontraktów. Dzięki temu możesz poczuć się zabezpieczony, zwłaszcza gdy przewidujesz spadek cen w przyszłości.

Zawsze aktualne ceny złomu stalowego i metali kolorowych:

Gdzie znaleźć notowania cen złomu stalowego?

Notowania można znaleźć w kilku miejscach:

 • Giełdy metali: Międzynarodowe giełdy, takie jak London Metal Exchange (LME),  publikują ceny wielu metali, w tym złomu stalowego.

 • Branżowe strony internetowe i portale: Istnieją strony internetowe i portale specjalistyczne dedykowane branży metalowej i złomowej, które regularnie publikują aktualne notowania oraz analizy rynku.

 • Lokalne zakłady przetwarzania złomu: Wiele zakładów przetwarzania złomu prezentuje swoje aktualne ceny zakupu złomu na swoich stronach internetowych lub udostępnia je na zapytanie telefoniczne.

 • Raporty i analizy rynkowe: Firmy analityczne i konsultingowe specjalizujące się w branży metalowej często wydają raporty dotyczące rynku metali, które mogą zawierać informacje o cenach tego złomu.

 • Aplikacje do analizy rynkowej: Narzędzia takie jak TradingView, Investing.com czy stooq.pl często oferują szeroki zakres wykresów cen różnych surowców, w tym metali.

 

Czy opłaca się sprzedawać złom stalowy w hucie?

Huty zwykle zawierają kontrakty o miesięcznym okresie obowiązywania, które rozpoczynają się w połowie jednego miesiąca i trwają do połowy kolejnego. Tymczasem place złomowe działają według innych zasad. Muszą one uwzględnić czas od zakupu złomu, przez jego przerobienie, aż po ostateczne wywiezienie gotowego wsadu. W związku z tym, decyzje o obniżkach cen na placach złomowych mogą być podejmowane szybciej niż w przypadku zakończenia kontraktu z hutą.

Od czego zależy cena złomu w hucie?

Ceny złomu ustalane przez huty są wynikiem interakcji wielu czynników. Oto kilka kluczowych aspektów, które wpływają na proces ustalania cen złomu przez huty:

 • Popyt i podaż: To podstawowe czynniki kształtujące cenę każdego towaru. Jeżeli popyt na stal rośnie (na przykład z powodu dużych inwestycji w budownictwo lub infrastrukturę), huty mogą potrzebować więcej złomu, co może prowadzić do wzrostu cen. Z drugiej strony, jeśli dostępność złomu jest ograniczona, jego cena również może wzrosnąć.

 • Koszty produkcji: Wysokie koszty energii, pracy czy konserwacji mogą wpłynąć na to, jak huty kalkulują koszty i w efekcie ustalają ceny złomu.

 • Globalne ceny surowców: Huty często monitorują globalne ceny surowców, takich jak żelazo czy węgiel, ponieważ te ceny mają wpływ na koszty produkcji stali.

 • Ceny na giełdach towarowych: Giełdy towarowe, na których handluje się różnymi surowcami, w tym złomem stalowym, mogą wpływać na ustalanie cen przez huty.

 • Umowy długoterminowe: Często huty wchodzą w długoterminowe umowy z dostawcami złomu, które gwarantują stałe ceny lub mechanizmy aktualizacji cen w zależności od określonych wskaźników.

 • Czynniki geopolityczne i makroekonomiczne: Wydarzenia takie jak konflikty handlowe, cła, sankcje czy kryzysy gospodarcze mogą wpłynąć na globalny rynek stalowy, ingerując w konsekwencji na lokalne ceny.

 • Polityka wewnętrzna i regulacje: W niektórych krajach rząd może wprowadzić regulacje dotyczące recyklingu, które wpływają na rynek złomu.

 • Konkurencja: W regionach z dużą liczbą dostawców złomu, konkurencja może wpłynąć na ceny.

 • Koszty logistyczne: Ceny transportu i dostawy mogą wpłynąć na ogólną cenę złomu, zwłaszcza gdy złom musi być przewożony na duże odległości.

 

Podsumowując, huty biorą pod uwagę wiele czynników, zanim ustalą cenę złomu. Te czynniki mogą się różnić w zależności od regionu, kondycji rynkowej i innych specyficznych okoliczności.

Jak rozróżniać złom? Co zaliczamy do złomu stalowego?

 • Złom kawałkowy np: kształtowniki min 4 mm

 • złom kawałkowy poamortyzacyjny

 • złom kawałkowy poprodukcyjny

 • złom stali

 • złom z rozbiórek kolejowych i przemysłowych

 • stal cienka np. blachy do 4 mm

 • wióry stalowe

 • złom w5 grubości min 1 cm

 • żeliwo

Czego nie zaliczamy do złomu stalowego?

Są to części, takie jak:

 • aluminium felgi samochodowe,

 • akumulatory,

 • aluminium blachy (bez papy i smoły),

 • chłodnice,

 • aluminium puszki,

 • stal nierdzewna np: garnki,

 • węże,

 • kable.

 

I metale kolorowe, takie jak:

 • ołów,

 • aluminium,

 • miedź milbera,

 • mosiądz pobiał,

 • złom miedzi niesort.

 

Przedstawione w powyższym podziale metale i części, to jedne z najczęściej oddawanych na skup złomu. Jednak nie jest to pełna lista wszystkiego, co możemy zaliczyć do stalowego złomu. Pełną listę przedstawiamy w artykule Klasyfikacja złomu – jak ją zrobić samodzielnie i szybko?. Jej lektura pomoże Ci odróżnić od siebie poszczególne rodzaje metali i dobrze wycenić złom.

Podsumowanie

Najlepsze decyzje podejmujemy, mając pełen przekrój informacji. Dlatego znajomość wszystkich czynników wpływających na zmiany cen stali, pozwala podejmować zawsze lepsze, bardziej przemyślane decyzje o idealnym momencie na sprzedaż. Poza samymi czynnikami nie bez znaczenia będzie zawsze aktualna cena, ponieważ jest ona wypadkową wszystkich tych czynników i jednym z decydujących czynników skłaniających do zakupu. Bez względu na zmiany cen, prognozy i obecne notowania, by mieć znajomość cenników i oferty handlowej skupów złomu, by uzyskać możliwie najbardziej korzystną dla siebie cenę.

Chcesz sprzedać złom stalowy?

Skontaktuj się z nami, wycenimy Twój złom w 24 godziny, załatwimy wszystkie formalności i zorganizujemy transport we wskazane przez Ciebie miejsce w całej Polsce.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Co to jest miedź niesort? Miedź niesort to miedź, która nie została poddana procesowi segregacji. Jest to mieszanka klas miedzianych,

Definicja odpadów budowlanych Czym są odpady budowlane? Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach jest to

POZBĄDŹ SIĘ PROBLEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI!

Skontaktuj się z nami, a wszystko załatwimy za Ciebie!

skup złomu

CO ZYSKUJESZ, WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

Dodatkowy przychód

Porządkujesz przestrzeń, a zalegający złom zamieniasz na gotówkę.

Eliminujesz ryzyko

Zlecając odbiór złomu, eliminujesz ryzyko związane z załadunkiem, transportem i przechowywaniem niebezpiecznych odpadów metalowych (rdza, ostry krawędzie, zanieczyczczenie gleby).

Oszczędzasz czas

Nie tracisz czasu na samodzielne poszukiwanie odbiorców, transport oraz pilnowanie procedur związanych z właściwą utylizację odpadów.

Budujesz wizerunek ekologicznej firmy

Recykling złomu przyczynia się do zmniejszenia zużycia naturalnych zasobów i ochrony środowiska.

POZNAJ ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co oznacza informacja, że cennik umieszczony na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych?
Informacja o tym, że cennik na stronie nie stanowi oferty handlowej, oznacza, że ceny przedstawione w cenniku mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążącą ofertą sprzedaży lub usług. Aby zawrzeć umowę lub dokonać zakupu, konieczne jest złożenie konkretnego zapytania lub uzyskanie indywidualnej oferty handlowej.
Czy przyjmujecie do skupu złomu chłodnice i silniki elektryczne?
Nasz skup złomu przyjmuje różnego rodzaju złom stalowy, w tym również chłodnice i silniki elektryczne, które poddajemy rozbiórce i utylizacji. Dokładną klasyfikację złomu znajdziesz na naszym blogu. Nie złomujemy jednak samochodów.
Co oznacza informacja, że waga surowców jest liczona „minus zanieczyszczenia"?
Informacja o liczeniu wagi surowców "minus zanieczyszczenia" oznacza, że podczas pomiaru uwzględnia się tylko czystą masę surowca, po odjęciu wagi wszelkich obcych substancji lub materiałów, które nie są częścią wartościowego surowca. Dzięki temu można dokładniej określić ilość czystego surowca i ustalić odpowiednią wartość lub koszt na podstawie jego rzeczywistej masy.
Co oznacza określenie „niesort" w przypadku miedzi i aluminium?
Określenie "niesort" w przypadku miedzi i aluminium oznacza, że surowiec tego rodzaju nie został poddany procesowi sortowania lub segregacji na podstawie określonych kryteriów jakościowych lub składu chemicznego. Surowce "niesort" mogą zawierać różne rodzaje miedzi lub aluminium o różnym stopniu czystości, zanieczyszczeniach lub innych nieregularnościach.
Czy skup złomu przyjmuje blachę ze śladami smoły i papy?
Each and every one of our customers receives personalised assistance from our dedicated support team.
Dlaczego wszystkich metali kolorowych nie ma w cenniku?
W podstawowym cenniku mamy uwzględnione jedynie najczęściej spotykane lub najbardziej powszechne  metale kolorowe. Wybór metali do umieszczenia w cenniku zależy od wielu czynników, takich jak popularność danego metalu, powszechność jego występowania na rynku czy podaży ze strony klientów. Jednakże, nawet jeśli dany metal kolorowy nie jest uwzględniony w podstawowym cenniku, w większości przypadków możemy dokonać indywidualnej wyceny na podstawie aktualnych cen rynkowych i specyfikacji danego surowca. 
Czy do skupu złomu można oddać żaluzje?
Nasz skup złomu przyjmuje żaluzje pod warunkiem, że są one wykonane z metalu, takiego jak stal czy aluminium. Jeśli nie masz pewności, z czego wykonane są Twoje żaluzje zapraszamy do zapoznania się z instrukcją, jak dokonać samodzielnej klasyfikacji posiadanego złomu.
Jak dużo można oddać złomu stalowego?
Generalnie skup złomu przyjmie każdą ilość złomu, aluminium i stali, musisz jednak pamiętać, że każda transakcja, w której wartość dostarczanego przez klienta złomu przekracza 1000 zł, objęta jest obowiązkiem rozliczenia z Urzedem Skarbowym. W takiej sytuacji, to skup złomu sporządza formularz p.c.c.-3, nalicza i odprowadza 2% podatku od transakcji, czyli musi potrącić stosowną kwotę podczas rozliczenia.
Gdzie znajdę cennik skupu złomu?
Podstawowy cennik złomu stalowego i metali kolorowych dla klientów indywidualnych znajdziesz w zakładce skup złomu odpowiedniej dla miejscowości, do której chcesz dostarczyć złom. Mamy dwa skupy złomu, jeden w Łaziskach Górnych, a drugi w Pszczynie i dla każdego skupu obowiązuje odrębny cennik. Co oznacza, że cennik jest podstawowy? To znaczy, że transakcje dla firm wyceniane są zawsze indywidualnie, a przy większych lub stałych dostawach możesz u nas negocjować ceny.
Jaka jest klasyfikacja aluminium?
 • Aluminium

 • Aluminium ZŁOM

 • ALUMINIUM ŻALUZJA ZŁOM

 • ALUMINIUM ROLETA

 • ZŁOM ALUMINIUM Z ŻELAZEM

 • ZŁOM ALUMINIUM WIÓRY

 • ZŁOM ALUMINIUM SPOŻYWCZE

 • ZŁOM ALUMINIUM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM PUSZKA

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL NIELAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM PROFIL LAKIEROWANY

 • ZŁOM ALUMINIUM ODLEW

 • ZŁOM ALUMINIUM NAKRĘTKA

 • ZŁOM ALUMINIUM MAGNEZOWE

 • ZŁOM ALUMINIUM IZOPROFIL (z dodatkiem plastiku)

 • ZŁOM ALUMINIUM FOLIA

 • ZŁOM ALUMINIUM FELGI CZYSTE

 • ZŁOM ALUMINIUM LINKA

 • ZŁOM ALUMINIUM SEKTOR

 • ZŁOM ALUMINIUM POPRODUKCYJNE

 • ZŁOM ALUMINIUM KABLE

 • ZŁOM CHŁODNICA AL CU

 • ZŁOM CHŁODNICA

 • ZŁOM ALUMINIUM OFFSET

 • ZŁOM ALUMINIUM ENERGETYCZNE

 • ALUMINIUM

Jakie są klasy miedzi?
 • Miedź ZŁOM

 • MIEDŹ ŚWIECĄCA

 • ZŁOM MIEDŹ

 • ZŁOM MIEDŹ MILBERA

 • ZŁOM MIEDŹ KAWAŁKI

 • ZŁOM MIEDŹ NAGRZEWNICE

 • ZŁOM MIEDŹ WIÓRY

 • ZŁOM MIEDŹ POBIAŁ

 • ZŁOM MIEDŹ KABLE MIEDZIANE

 • ZŁOM MIEDŹ WIĄZKI

 • Złom Miedź Millera

 • Złom Miedź kawałek świecący

 • Złom Miedź Millera cienka

 • Złom MIedź płaskowniki, trakcja

 • Złom Miedź kawałkowa

 • Złom Miedź niesort

 • Złom Miedź lakier

 • Złom MIedź pobiał

 • Złom Miedź granulat

 • Złom Miedź piecyki

 • Złom Miedź chłodnice

 • Złom Miedź cewka (bez stali)

 • Złom Miedź kable miedziane

 • Złom MIedź elektrolityczna

 • Złom Miedź w bawełna 

Jakie są klasy mosiądzu?
 • MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ

 • ZŁOM MOSIĄDZ POBIAŁ

 • ZŁOM MOSIĄDZ WIÓRY

 • ZŁOM MOSIĄDZ WĘŻE

 • ZŁOM MOSIĄDZ PYŁ SZLIFIERSKI POPRODUKCYJNY

 • Złom Mosiądz M63 poprodukcyjne

 • Złom Mosiądz M63 stare blachy

 • Złom Mosiądz M63 włosy

 • Złom Mosiądz otoczka

 • Złom Mosiądz wióry

 • Złom Mosiądz chłodnice

 • Złom Mosiądz żółty

 • Złom Mosiądz żółty poprodukcja

 • Złom Mosiądz biały

 • Złom Mosiądz niesort

 • Złom Mosiądz łuski (bez stali)

 • Złom Mosiądz węże (bez PCV)

 • Złom Mosiądz grzałki

Jakie są klasy ołowiu?
 • ZŁOM OŁÓW TŁUSTY

 • ZŁOM AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH

 • ZŁOM OŁÓW CZYSTY

 • ZŁOM OŁÓW

 • Złom Ołów czysty prokablowy

 • Złom Ołów czysty

 • Złom Ołów brudny, śrut, przetopki

 • Złom Ołów z jutą, zanieczyszczeniem smoły

 • Złom Ołów odważniki

 • Złom Akumulatory ołowiane