Co grozi za nielegalne składowanie odpadów budowlanych?

Co grozi za nielegalne składowanie odpadów budowlanych

Definicja odpadów budowlanych Czym są odpady budowlane? Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach jest to każda substancja lub przedmiot, powstałe podczas robót budowlanych, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Nie wiesz, co należy zrobić z odpadami budowlanymi? Dowiedz się, co zrobić z […]